Få hjælp til en kollega med misbrug

Få hjælp til en kollega med misbrug

Mange virksomheder og arbejdspladser i Danmark har en eller flere ansatte, som har et overforbrug eller misbrug, af enten alkohol, medicin eller stoffer. Der findes nemlig en misbruger i stort set alle danske familier. Tal fra sundhedsstyrelsen viser at knap 900.000 danskere drikker mere end anbefalet og ca. 590.000 danskere har et skadeligt forbrug af alkohol. Nå det drejer sig om stoffer er det svært at opgøre danskernes forbrug målbart, da det er ulovligt, men vi ved fra A Misbrugsbehandling København at klienter med misbrug eller afhængighed af hash, kokain og andre stoffer er stigende. Langt de fleste har faktisk et blandingsmisbrug af typisk, alkohol og et eller flere andre stoffer.

Her er lidt fakta:

  • I 2018 døde 252 personer som følge af narkotika
  • 3000 dødsfald om året relateres til alkohol
  • Alkohol er et kræftfremkaldende stof
  • Alkohol bidrager til udviklingen af over 60 forskellige sygdomme
  • Der vurderes at være 122.000 børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Misbrugsbehandling centralt i København

Det muligt som virksomhed at hjælpe en ansat eller kollega ud af et misbrug og alle de negative konsekvenser der medfølger. Der findes mange behandlingssteder som A Misbrugsbehandling i København, som kan hjælpe. Hvis man som virksomhed vælger en privat misbrugsbehandling i København, kan man ofte modtage misbrugsbehandling udenfor normal arbejdstid, hvilke har mange fordele med sig:

  1. Det muligt at blive boende og hjemme hos familien
  2. Man kan forsat passe sit arbejde, hvilket er en økonomisk fordel for begge parter.
  3. Det er en del nemmere at være anonym, hvis man ønsker det
  4. Man lærer gennem en misbrugsbehandling mange nye måder at begå sig på, og dette kan man her træne og øve i vante og relevante omgivelser.

Alt dette vil i langt de fleste tilfælde være en stor fordel for behandlingsprognosen.

Misbrugsbehandling kan betale sig

For en virksomhed kan det godt betale sig at hjælpe en kollega med misbrugsbehandling. For det første hjælper man ikke kun en kollega, nej man hjælper hele familien til et bedre liv, med mere livskvalitet. Dertil er det også ofte en økonomisk fordel for begge parter, da der er en mulighed for at betale en misbrugsbehandling før skat. Så uanset om det er virksomheden der betaler, eller man laver en aftale med den ansatte om betalingen over lønnen, så er der en besparelse at hente.

En undersøgelse fra HK viser også at 2/3 der kommer i behandling gennem sin arbejdsgiver, faktisk vender endnu stærkere og mere effektive, samt loyale tilbage til virksomheden efter endt behandling.

Så der er faktisk rigtig mange fordele ved at have en god og sund misbrugspolitik og støtte op om ens kollegaer.

”HUSK, ET MISBRUG ER IKKE ET PRIVAT PROBLEM. DET GÅR UD OVER FAMILIEN, ARBEJDSPLADSEN OG ANDRE NÆRE RELATIONER”