Derfor skal din virksomhed have en hændelses- og responsplan

Derfor skal din virksomhed have en hændelses- og responsplan

De fleste små og mellemstore virksomheder har en liste over prioriteter, de fokuserer på for at gøre deres virksomhed succesfuld. For mange står cybersikkerhed ikke særlig højt på listen – hvis det overhovedet står der. Cybersikkerhed kan virke kompliceret og dyrt, men det behøver det slet ikke at være.

 

Mange virksomheder vælger at ignorere truslen fra cyberangreb og tænker måske, at de ikke bliver ramt. Men inden for cybersikkerhed, så er det ikke et spørgsmål om “hvis”, men et spørgsmål om “hvornår”. Derfor skal alle virksomheder have en plan for, hvad de skal gøre, når der sker en sikkerhedshændelse.

 

Cybersikkerhed handler om mennesker

 

Beskyttelse af en virksomhed mod en sikkerhedshændelse handler ikke kun om at sikre IT-systemer med teknologiske værktøjer. Selvom hackere kan forsøge at bryde ind i en virksomheds IT-systemer gennem et direkte angreb, er det lettere og mere sandsynligt, at hackere vil forsøge at få adgang gennem et social engineering-angreb, f.eks. phishing-angreb gennem e-mails.

 

Det betyder, at den største sårbarhed over for en virksomheds IT-systemer faktisk er deres egne medarbejdere. Ved oprettelse af en plan til beskyttelse mod cybersikkerhedshændelser er uddannelse af medarbejdere et essentielt værktøj til at mindske risici. Dette kan inkludere praktisk erfaring med at identificere, rapportere og afværge phishing-mails med simulerede phishing-angreb.

 

Reducér risici med en hændelses- og responsplan

 

For små og mellemstore virksomheder kan det at have en plan på plads til at reagere på cybertrusler hjælpe virksomheden med at undgå en hændelse i første omgang. Derudover kan en plan mindske hændelsens indvirkning, hvis/når det sker, og hjælpe virksomheden med at vende tilbage til normal forretningsdrift så hurtigt og sikkert som muligt.

 

At være forberedt handler mindre om at have de mest avancerede sikkerhedsteknologier og mere om at forstå dine sårbarheder, uddanne dine medarbejdere og opsætte de rigtige kontroller og politikker for at forhindre sikkerhedshændelser.

 

Hvis et cyberangreb sker, kan små forholdsregler gøre en stor forskel med hensyn til at mindske skader. Dette kan inkludere at have opdaterede kontaktoplysninger til din IT-helpdesk, at kunne stoppe adgang til kompromitterede systemer hurtigt og sørge for at have opdaterede sikkerhedskopier på separate harddiske.

 

Opret en konkret plan

 

At have en plan for at løse sikkerhedsproblemer reducerer i høj grad den tid, det tager for en virksomhed at komme sig over sikkerhedshændelser. En hændelses- og responsplan er unik for hver virksomhed, da alle virksomheder opererer med forskellige data og IT-systemer.

 

Planen skal fungere som en guide til alle medarbejdere om, hvad de skal gøre, og hvem de skal kommunikere med i tilfælde af uautoriseret adgang til virksomhedens systemer. Hændelses- og responsplaner er typisk opdelt i fire kategorier: 1) Forberedelse, 2) Identifikation, 3) Indeslutning og udryddelse og 4) Genopretning.

 

Hvert trin er en vigtig del af håndteringen af sikkerhedshændelser og skal derfor beskrives udførligt i planen.