Efterforskning af forsikringssager i virksomheder

Efterforskning af forsikringssager i virksomheder

Når der er tale om forsikringssager, kan det oftest være svært at vide sig helt sikker på omfanget af skaden der er sket. Nogle gange er folk reelle, når det handler om at oplyse vigtige informationer, der skal bruges til at vurdere erstatning, men desværre er det ikke altid tilfældet.

Outsource juridisk korrekt efterforskning

Hvis der er stor tvivlsomhed om hvorvidt der er tale om svind eller lignende, kan det derfor være en rigtig god løsning at skaffe hjælp udefra. Når et forsikringsselskab har nogen former for tvivl i en sag, kræver det som regel at der kan dokumenteres fyldest nok, for at modbevise, at de indkomne informationer er falske.

Der er tale om en del kendskab til jura og her kan yourCompany assistere som ekstern partner til forsikringsselskaberne. Med den viden og erfaring der ligger i virksomheden yourCompany, kan forsikringsselskabet nå til bunds i sagerne, uden at det skal kræve nogen yderligere kompetencer, end hvad de ansatte egentlig er ansat til.

Forsikringssvindel ved autosager

Der er tale om personale hos yourCompany, der har kompetencerne og erfaringen der kræves, for at efterforske forsikringssager. Der kan være tale om flere forskellige metoder der bruges, men det foregår alt sammen på professionel vis og hele tiden med lovgivningen på den rigtige side.

Det kan være der opleves et stort tvivlsspørgsmål ved forsikringssager der vedrører autosager. Her kan der være brug for at der ses på den tekniske del ved færdselsuheld eller tyveri. Der kan også foretages interviews med vidner og indhentning af oplysninger der findes på internettet.

Svindel i helbredsager kan opklares ved den rette efterforskning

Også helbredssager er et område, hvor der hører et større omfang af svindel bag anmeldelse af f.eks. tabt arbejdsevne og det kan være svært som forsikringsselskab at foretage en etisk og professionel efterforskning og det vil derfor være en god mulighed at outsource dette område og benytte sig af et partnerskab med yourCompany der sørger for at det hele er efter bogen.

Der er generelt tale om en virksomhed der med den rette baggrundsviden og erfaring, vil kunne klare disse efterforskningssager for forsikringsselskabet, således at der sikres at alle sider af sagen bliver belyst korrekt og at det hele er juridisk som det skal være.

Hjælp til opklaring af svindel kan også ske ved hjælp af en installeret GPS, såfremt det drejer sig om kørende enheder eller specielle maskiner og værktøj.

Forsikringsselskab mister store beløb, når der ikke er ressourcer til at efterforske

Det kan handle om store beløb, som forsikringsselskabet mister hele tiden, når der ikke forefindes de rette kompetencer og muligheder generelt til, at kunne sikre at sagen har det helt korrekte udfald. Som regel må forsikringsselskabet opleve, at de må stole på forsikringstageren og skadeanmelderen, da det er for omfattende en proces, at efterforske for forsikringsselskabet selv.